Јавни Повици

Јавни Повици „Крсте Петков Мисирков“ Кочани, Оризари

ЈАВЕН ПОВИК

за учество на јавно наддавање за распределба на термини за користење на салата во ООУ „Крсте П. Мисирков“– Оризари ,Кочани - 2024год.

ЈАВЕН ПОВИК

за учество на јавно наддавање за распределба на термини за користење на салата во ООУ „Крсте П. Мисирков“– Оризари ,Кочани - 2023год.