ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „Крсте Петков Мисирков“ Кочани, Оризари

Документи

Годишната програма 2020 - 2021 година

Алгоритам за постапување во училиште во случај на појава на дете потврдено на ковид-19

Протокол

Извештај од самоевалуација 2020 година

План за одржување настава во основно и средно образование